Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Naho wari umunezero udasanzwe kuruhande rwabasanzwe bayoboka ubutegetsi bwa Bujumbura ,ibintu bisa nivyahindukiriye urundi ruhande kuko ibihugu biri muri UN Human Rights Council resolution  vyemeje ko ikiringo c’abahinga bakora amatohoza kubwicanyi bwabaye mu Burundi congerwa .

Mu bihugu 47 bisanzwe biri muri UN Human Rights Council resolution  vyose hamwe ,ibihugu 22 vyemeje ko ico kiringo congerezwa mugihe 11 vyanse ico cipfuzo co kongereza ico kiringo ,ibindi bihugu 14 navyo vyaretse kugira ico bibivuzeko.

Aha twobibutsa ko no murayo matora ibihugu vya Africa vyongeye kuja hamwe kiretse igihugu c’Urwanda hamwe na Botswana vyemeje ko iyo ngingo irengana.

Raba musi muri rusangi ingene amatora yagenze

Ibihugu 22 vyemeje ko ikiringo cokongerezwa mugihe 14 bitigize bigira ico bibivugako ,ibihugu 11 navyo bitora ko ico kiringo kitokongerezwa.

.


Categories: Amakuru, Burundi, Muhira, Politic

Leave a Reply