Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Donald Trump umwe mubariko barakora cane kugira arabe  ko yosubirira mugenziwe Barack Obama kugira abe umukuru wa Reta zunze ubumwe bwa Amerika yavuze amajambo ariko avugisha abantu benshi aho yemeje yuko yaba isi igifise bamwe mubatware nka Sadaam Hussein yahora atwara igihugu ca IRAK hamwe  na Muammar Khaddafi yahora atwara igihugu ca LYBIA kw’isi iba imeze neza cane ndetse ko namahoro aba ari ikirenga haba muri Africa canke muri ASIA.

bishasha.com:donald trump

Kubwa Donald Trump asanga abishe Sadaam Hussein na Muammar Khaddafi bahora batwara ibihugu vya Irake na Lybia barihenze cane kandi banatuma isi igira ingorane nyishi

Bwana   Donald Trump akaba ashikirije ibi inyuma yaho agayiye cane abategetsi bamwe bamwe ba burayi hamwe naba amerika ko bagiye guteza ingwano mubihugu bimwe bimwe vyo muri Africa hamwe na Asia none ubu biriko biratuma havuga ikibazo gikomeye cabimukira .

Donald Trump abandanya yemeza neza yuko ikibazo cabimukira kizogira ingaruka mbi kubihugu bigize umugabane wa burayi na cane cane kwaribo begereye cane Asia , Donald Trump akaba yavuze yuko atawotangara mumisi mikeya barya nyene bariko bahunga bava mubihugu birimwo ingwano ariko bahindukiye bakaba abiyahuzi bo guturitsa ama bombe.

Donald Trump rero akaba ari muri bamwe bariko baragwanira kuba umukuru w’igihugu ca Amerika(USA) ,ariko benshi bakaba batamwerekwa kuko bamwagiriza ko ivyo ariko arakora abitumwa namafaranga menshi asanzwe afise kandi kwashaka kumenyekana cane kw’isi yose  abicishije muruko kw’iyamamaza.


Categories: Amakuru, Muhira, Politic

Leave a Reply