Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Uwuserukira ishirahamwe ry’ubumwe bwa Buraya mu Burundi ,umushingantahe Patrick Spirlet yatanze umuco kucatumye uBurundi bufatirwa ibihano bugahagarikirwa imfashanyo bwahora buhabwa n’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Buraya.

Patrick Spirlet yamenyesheje ko uguhagarika imfashanyo kuri reta y’uBurundi vyavuye kunyifato n’ubushake reta y’uBurundi yerekanye muvyo yari yasabwe kwubahiriza n’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Buraya.

Patrick Spirlet yabandanije amenyesha ko biboneka neza ko intabwe uBurundi bwateye adashimishije muri rusangi ndetse ko hakwiye gukorwa ibindi vyishi kugira igihugu c’uBurundi kibandanye kibamwo  amahoro n’umutekano kuri bose.

Patrick Spirlet yamenyesheje kandi ko ibi bihano vyafatiwe reta y’uBurundi atari ibihano bizokwamaho kuko inyuma yamezi atandatu ,inama y’ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya izosubira gukorana kugira yongere  irabe aho uBurundi bugeze n’akigoro bumaze gukora muvyerekeye agateka kazina muntu hamwe no kugarukana umutekano mu gihugu cose .

Patrick Spirlet  akaba yijeje ko mugihe inama y’ubumwe bwa Buraya yokorana inyuma yamezi atandatu igasanga  uBurundi bwarateye intabwe hari n’utwigoro tuboneka reta yakoze mu kubahiriza agateka kazina muntu no kugarukana amahoro n’umutekano mu gihugu ko imfashanyo yahora ihabwa uBurndi yoca isubira kugurugwa n’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Buraya.

umviriza amajwi ya Patrick Spirlet ngaha musi

Tubibutse ko ubumwe bwa Buraya bwari busanzwe butegekanya guha amafaranga angana n’imiliyoni 322 z’amanyaburaya uBurundi mukiringo c’imyaka 5.


Categories: Amakuru, Muhira, Politic

Leave a Reply