Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Umwungere mukuru wa Ekeleziya kw’isi bwana  Papa Francis yipfurije umusi mukuru w’umwaka mushasha wa 2016 abakirisu bose muri rusangi hamwe n’isi yose.

Mugihe yariko arasomesha imisi kungoro ntagatifu y’itiriwe umweranda Pierre (saint Pierre),umwungere mukuru wa Ekeleziya Katorika bwana Papa Francis yipfurije umwaka mushasha mwiza abakirisu bari ngaho ndetse n’isi yose muri rusangi ,aho yasaba ko umwaka wa 2016 woba umwaka w’amahoro hamwe n’uwo kugiranira ikigongwe.

Umwungere mukuru wa Ekereziya Katorika Papa Francis

Umwungere mukuru wa Ekereziya Katorika Papa Francis

Inyuma yaho Papa Francis avugiye yuko hashobora kwaduka intambara yagatatu y’isi yose muruyu mwaka ,Papa Francis arikumwe n’abakirisu bi Roma baciye banaboneraho akaryo keza ko gukora imisa yo mugatondo ka kare kugira  we hamwe n’abakirisu babashe gusabira isi amahoro hamwe n’umutekano biva ku Mana rugira vyose.

Papa Francis

Papa Francis

 


Categories: Amakuru, Muhira, Mumakungu

Leave a Reply