Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Petero Nkurunziza ,umwe mubakuru bibihugu batwara igihugu gito kandi gikenye kumugabane wa Africa yakoze ivyo benshi babona kwari nk’igitangaza ndetse abandi bakabibona nkukurinda kudasanzwe kuko ivyo yakoze vyari bimaze imyaka  bisa nibikunda kujugumiza abatari bake uhereye kubihugu bisanzwe bikomeye k’umugabane wa Africa ,nka Africa y’epfo hamwe na Kenya gisanzwe gifatwa nk’igihugu giteye imbere kurusha ibindi mugice ca Africa y’ubuseruko.

Mugihe abakuru bibihugu benshi ba Africa bari bamaze igihe bakorako basha ,ndetse bakanavyamiza mu kanwa ariko bakabura abandi bobashigikira  ,kuncuro yambere uwo bose bataziga ko yobikora ndetse atari yarigeze anamenyesha ko azohava avamwo ,yakoze ico benshi babona kwari nkukurinda bidasanzwe yemeza afadikanije n’abashingamateka kuva muri sentare muzamakungu  CPI mugihe c’indwi zibiri gusa.

Kw’igenekerezo rya 12 gitugutu niho inama nshingamateka yakorana kugira bemeze nimba UBurundi bwova muri Sentare mpuzamakungu CPI,igice kinini c’abashingamateka bari ngaho barashoboye kwemeza iryo tegeko bica biha uruhusha rwose,Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza  rwo gushira umukono k’urwandiko rusaba  ko uBurundi bwokurwa k’urutonde rw’ibihugu biri muriyo sentare mpuzamakungu CPI.

Ntivyatevye w’igenekerezo rya 18 gitugutu 2016,Pierre Nkurunziza yasize umukono k’urwandiko rusaba ko uBurundi bwovavanura burundu niyo sentare Mpuzamaungu CPI.

Urwandiko umukuru w'igihugu yasizeko umukono

Urwandiko umukuru w’igihugu yasizeko umukono

Hakimara gusohoka uru gwandiko rwemeza ko uBurundi basavye kuva muri Sentare Mpuzamakungu CPI ,ibindi bihugu wogira vyari vyarabuze uwubitangurira canke ngo haboneke uwobamara ubwoba,kugira bave muriyo Sentare abakuru b’ibihugu benshi ba Africa bakunda kunegura ndetse bakemeza ko ayi sentare yashiriweho gucira imanza abakuru b’ibihugu ba Africa hamwe n’abategetsi ba Africa gusa kuko ngo bigoye kubona umuzungu ariko arakurikiranwa n’iyo sentare.

Uru rwandiko rusaba ko uBurundi bwova muri Sentare Mpuzamakungu rusa nugwabaye imbarutso kuko ibindi bihugu duhereye kugihugu gifatwa nk’igihangange muri Africa arico Africa yepfo naco caciye gisohora urwandiko hadaheze n’imisi ibiri naco gisaba kuva muriyo Sentare mpuzamakungu CPI.

14682083_651689615014031_9018135930241375056_o

Urwndiko rwa Africa yepfo rwasaba ko rwokurwa muri Sentare Mpuzamakungu CPI

Inyuma yaba bakuru b’ibihugu bibiri uw’uBurundi hamwe n’uwa Africa Yepfo haca haza hiyongerako ,umukuru w’igihugu ca Kenya umushingante Kenyatta nawe ariko aritegura kuva muriyo Sentare mpuzamakungu ,kuko kw’igenekerezo rya 20 ndamukiza 2016 yasavye abashingamateka ko boja hamwe bakemeza ko Kenya yova muri Sentare Mpuzamakungu CPI.

Uhuru Kenyatta kw'igenekerezo rya 20 ndamukiza 2016 ariko arasaba abashingamateka ko bokwemeza ko Kenya yova muri CPI

Uhuru Kenyatta kw’igenekerezo rya 20 ndamukiza 2016 ariko arasaba abashingamateka ko bokwemeza ko Kenya yova muri CPI

Kuva muriyi Sentare Mpuzamakungu CPI ,sigikorwa kiriko kirategurwa n’aba bakuru b’ibihug 3 gusa kuko n’abandi bakuru b’ibihugu ba Africa bamaze kwerekana bushake bwo kuva muriyi sentare mpuzamakungu, benshi bemeza kwirenganya abanyafirika.

Kuruhande rwo, rwa Robert Mugabe atwara igihugu ca Zimbabwe hamwe na Idriss Deby atwara igihugu ca Chad akongera akaba umukuru w’ubumwe bwa Africa basanga iki gikorwa co kuva muriyi Sentare atari igikorwa c’igihugu kimwe gusa ca Africa ahubwo arigikorwa cari gikwiye gukorwa n’ibihugu vyose vya Africa iyo biva bikagera.

Aha twobibutsa ko iyi sentare CPI imaze gukurikirana abakuru b’ibihugu ba Africa atari bake aho nabari kubutegetsi ibakurikirana aho twovuga nka Uhuru Kenyatta wa Kenya yakurikiranwe n’iyi sentare ariko akaza kugirwa umwere ,hamwe n’umukuru wigihugu ca Sudan ,nubu wewe agihigishwa uruhindu n’abandi benshi harimwo nkabapfungiweyo harimwo nkuwahoze ari umukuru w’igihugu ca Cote d’ivoire bwana Laurent Gbagbo.


Categories: Amakuru, Muhira, Politic

Leave a Reply