Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Petero Nkurunziza asa nuwuriko arazimanganya Bukebuke ,isura mbi ubutegetsi bwiwe na CNDD  FDD yiwe bari bamaze imisi bafise mu makungu ndetse kuva itariki 26 ndamukiza 2105.

Ibi biriko birabonekera ahanini mugikorwa c’ugusaba iyugurugwa ry’ubuserukizi bw’ibihugu  bitahora bifise ubuserukizi mu Burundi .

Mubisanzwe iyo igihugu kiri mubihe bibi nkivyo uBurundi bwari burimwo ,bumwe mu buserukizi burugara ama Ambassade yabwo ndetse bugategeka n’abanyagihugu babo bari ngaho gukinjura canke bakabaganya hagasigara abasanzwe ari  nkenerwa cane murubwo buserukizi.

Ibi bisigurwa n’igikorwa cakozwe kumusi wejo igenekerezo rya mbere ntwarante 2016 aho ibihugu bine (4) harimwo Australia, Autriche Qatar na  phippinne vyashikana inyandiko kumukuru w’igihugu zo gusaba ukwemeregwa kwugurura inzu z’ubuserukizi zabwo mu Burundi.

Amakungu yagarukanye icizere kuri Nkurunziza,Ibihugu 4 bisabira icarimwe kwugurura ubuserukiza bwabwo mu Burundi.

Kuruyu musi naho wa kabiri igenekerezo rya 2 ntwarante 2016,ibindi bihugu nyene bishika bine vyongeye kujana amakete k’umukuru w’igihugu mu ntumbero yo kumusaba kubemerera ngo bugurure amazu y’ubuserukizi bwabo mu Burundi.

Ibi bihugu vyajanye amakete kugira bisabe ukwugurura inzu z’ubuserukizi bwazo ni :Italie ,Suisse,Siera Leone,na Danemark.

1

Muri rusangi ibi bihugu vyose bibaye ibihugu bishika ku 8 (Italie ,Suisse,Sierra Leone,na Danemark,Australie, Autriche Qatar na  phippinne)bisavye kwugurura ubuserukizi bwabwo mu Burundi mu kiringo c’imisi ibiri gusa.

Ibi bisa n’igitsindo kidasanzwe Petero Nkurunziza yinjije abo basanzwe barabana ayingwe mubijanye na Politike kuko  biboneka neza kwamakungu yatanguye gusubira kumugarukanako  icizere inyuma y’igihe kinini amakungu amuremera amusaba kuvugana n’abo batavuga rumwe .

2

Ibi kandi bishobora gutuma Petero Nkurunziza yorohegwa cane ndetse akanasimba vyoroshe ikibazo c’uButunzi catanguye kwibonekeza inyuma yo gukatirwa imfashanyo na bimwe mu bihugu bahora bafitanye ubucuti kuko ibi bihugu bishasha bije mu Burundi bishobora kumuha imfashanyo igasubirira iyahagaritswe n’ibihugu nk’ububirigi hamwe n’ibindi vyagiye birazihagarika kubera umutekano muke waragwa mu Burundi .


Categories: Amakuru, Muhira, Politic

Leave a Reply