Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Umukuru w’igihugu c’uRwanda ,bwana Paul Kagame yongeye kugira ico avuze kukibazo kijanye n’uBurundi aho bamwe mu bategetsi bu Burundi babandanya bemeza ko igihugu c’uRwanda ari kimwe mu nkwezi zamarere y’umutekano muke uri mu Burundi.

Mu majambo umukuru w’igihugu c’uRwanda Paul Kagame yaneguye cane abasanzwe batwara uBurundi yongera anatangazwa n’ingene abatwara uBurundi babandanya bagiriza ubutegetsi bw’uRwanda kuba inyuma y’umutekano muke usanzwe urangwa mu Burundi.

Paul Kagame

Paul Kagame umukuru w’igihugu c’uRwanda

Mu majambo ya Paul Kagame yagize ati:

Raba kubabanyi bacu ,raba iki kibazo c’uBurundi ,iyumvire wongere witegereze uhereye kuruhande  neza rumwe ujana murundi nigute muvyukuri iki kibazo c’uBurundi cahindutse ikibazo c’uRwanda?reka nsabe umuntu yiyumvire ingene kandi anyishure ingene iki kibazo c’uBurundi muvyukuru kuruyu ,musi gusigaye cahinduwe ikibazo c’uRwanda.

Bisigura ko aba bategetsi bu Burundi baguma babwira  abantu harimwo n’aburimuntu wese aba yabagendeye iwabo mu ntumbero yo gutorera umuti ikibazo cabo ko mu Burundi atakibazo bafise ahubwo ko ikibazo   ari uRwanda ,kari twebwe abanyarwanda turi inyuma y’umutekano muke uri mu Burundi,uko niko bobo babivuga ninako bavyiyumvira.

Igitangaje nuko  bamwe bamwe mubo babibwira  bavyemera canke bagashaka kuvyemera kubera imvo nyishi  zitandukanye ,bamwe bamwe muribo bazobereka ko basa nabavyemera ariko muvyukuri baba bariko barabikoreshwa n’izindi nyungu baba bishakira.Abo bantu nyene nibo bashobora kugukoresha mubindi kubera bishakira inyungu kuri wewe.Rimwe rimwe bivanye nivyababantu baba bishakira mu Burundi usanga bemera ivyo babariwe n’abategetsi bu Burundi.Ivyo biba bitandukanye nivyo wewe wemera kuko uba wemeye ibintu kugira wishikire kunyungu zawe ushaka aho hantu.

Kurundi ruhande hari bamwe bavyirengagiza ,hari nabandi baba bashaka gucafuza uRwanda kubera izindi nyungu zabo umuntu atazi.Muvyukuri ibi vy’uBurundi ntanahamwe bisanzwe bifataniye isano nu Rwanda.

Nimba urwanda rwoshingwa muruyu mukino rwoshigwa basi hagati mu mukino ariko ntiwovuga nariwme ko uRwanda arigwo nkwezi yamarere y’ikibazo c’uBurundi.

Vyatanguye bagiriza ibihugu bitatu ,kwariyo nkezi yamarere y’ikibazo cabo ,batanguye bagiriza Uburayi munyuma bagiriza reta zunze ubumwe bwa Amerika none ubu bageze ku Rwanda.

Ubu aho bigeze basigaye bagiriza uRwanda hamwe n’ikindi gihugu kimwe c’iBurayi ,sinzi ko ibindi vyagirizwa ko vyoba vyarababariwe ……………………………

Umviriza amajambo yose ya Paul Kagame ngaha musi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Categories: Muhira, Mumakungu, Politic

Leave a Reply