Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Mugihe abantu bubu usanga bari murukundo bimaze kuboneka neza yuko ushobora gukunda umuntu ariko hahera igihe agatangura kuguca inyuma agatangura kujana nabandi bigeme canke akironkera uyundi bavyumva kumwe ! aha rero indundinews.com ibazaniye ibice bigera kuri birenga 5 bizokumenyesha neza nimba uwo mukundana akuvanga canke nimba agukunda.
Ikimenyetso ca 1:uwo mukundanye atangura kwiyitaho cane
uzobona umukunzi wawe atanguye kwiyitaho cane ,ivyo navyo ashobora kubikora mukuja muri gym canke mukwipodora cane . aho uzomenye ko hari ikintu agamije ashaka gushikako ,mugihe uzobona atanguye kwiyitaho birengeje uko yahora uramenya ko hariho ico ariko arashaka gushikako . murico gihe uzoza ubona yambara neza cane agaca akubwira ko agiye kubonana nabana bigana canke nabo bakorana kukazi !!urahamerera magabo
Ikimenyetso ca 2:famille yawe atangura kuyegera kure ukabona ko atayitayeho na gato
umukunzi wawe niwabona atanguye kwegera kure umuryango wawe bize bigutere amakenga kuko iyo umukunzi wawe atanguye kwegera kure umuryango wawe haba hari ikivyinyegeje inyuma. ivyo navyo uzobibona mugihe muzoba muri kumwe uzobona aguma anumye adashaka kuvuga mbere agaca anavuga ko yumva atameze neza ashaka kuja kuryama canke kuva mukibanza mwari murimwo
Ikimenyetso ca 3:ntazoba agishaka ko mukorana imibonano mpuza bitsina
Abahinga muvyo urukundo basanze ngo imibonano mpuza bitsina arico kimenyetso ushobora kubonerako ko uwo muyikoranye vyukuri kwa gukunda kuko bivanye ningene muriko muravyifatamwo urashobora kubona ko umuntu akwiyumvamwo canke ko ari uguhatiriza ,umuntu rero niyatangura kukuvanga ntazoba agishaka kunamwegera ngo umukoreko
Ikimenyetso ca 4:ntaba agishaka ko mufyina ngo munezerwe
iyo umuntu agukunda aba anezerwa iyo mushobora gufyina mukanezerwa ariko iyo ubona bitanguye guhinduka uramenya ko hari ikitagenda murukundo rwnayu . umuntu atanguye kukuvanga biba bigoye kumukinisha kuko ico ukora cose akibona nabi ukanabona nabinezererewe
Ikimenyetso ca 5:telefone yiwe na laptop yiwe biba ikinyegezwa kuri wewe
umukunzi wawe niwabona atanguye gushira telefone yiwe kure yawe , agatangura gushiramwo ama codes kugira ntushobore kuyinjiramwo uramenya ko kakubanye . ikindi kimenyetso uzobona atangura kuvugira kuri telefone nabandi bantu ubona bimunezereje cane afise akamwemwe ariko akanibikora akwinyegeza ngo ntumubone

Categories: Muhira

Leave a Reply