Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Mugihugu c’uBunhinde mu Ntara ya Bengal ,inzovu y’ishamba yiraye mu banyagihugu bo murico gisagara irahonyanga yongera yonona n’ibintu vyinshi murico gisagara.

Nkuko vyatangajwe na Basab Rai uwujejwe amashamba murico gice ca Bengal ,yamenyesheje kw’iyi nzovu yari ije iva mw’ishamba cimeza rya Sikiguli rimwe mumashamba asanzwe abamwo ibikoko vyinshi muriyo ntara ya Bengal.

Basab Rai akaba yabandanije amenyesha ko iyi nzovu yononye ibitari bike harimwo nkama moto hamwe n’amakinga yagiye irahonyagura ndetse nabantu batari bake bakomeretse mugihe bariko bagerageza guhugunga iyo nzovu.

Raba hasi mu mafoto uko vyari vyifashe mugihe iyo nzovu yagera mu muji hagati.

Iyi nzovu aho yaca yagenda ironona ivyari mu nzira mugihe abanyagihugu baba bakinjuye birutse

Iyi nzovu aho yaca yagenda ironona ivyari mu nzira mugihe abanyagihugu baba bakinjuye birutse

Abanyagihugu batunzwe nayo bameze mugutinya ko yobagirira nabi

Abanyagihugu batunzwe nayo bameze mugutinya ko yobagirira nabi

Vyatevye iyi nzovu yaje kubohwa imigozi ivanwa mu gisagara isubizwa iyo yaje iva

Vyatevye iyi nzovu yaje kubohwa imigozi ivanwa mu gisagara isubizwa iyo yaje iva

Fyonda ngaha udukurikire kuri Facebook uzoze uba uwambere aronka amakuru yacu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Categories: Amakuru, Muhira, Mumakungu

Leave a Reply