Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Imvura ivanze n’ibihuhusi mvyinshi cane yazindutse iragwa muri commune ya Muhuta  kuruyu wambere itariki 2-11-2015 yasize amaganya n’umubabaro  mum’imiryango itari mike isanzwe iba muriyo commune na cane cane kumutumba wa Gitaza.

Iyi mvura yatanguye kurwa mumasaha yo mugatondo muma sambiri zo mugatondo aho yaguye kumitumba 14 isanzwe iri muriyo commune ariko umutumba wa Gitaza ukaba ariwo wahuye n’ivyago cane.

Nkuko bitangazwa n’abakozi ba croix rouge bashitse ngaho ,baje kugarukira kubahuye n’ivyo vyago,bamenyesheje ko kumutumba wa Gitaza wonyene amazu ashika ku 128 yose yasinzikajwe niyo mvura,mugihe muri rusangi amazu agera kuri 302 yose hamwe yasinzikajwe n’iyo mvura mw’ikomine yose ya Muhuta.

Ubu rero muri rusangi hakaba haharugwa abanyagihugu bagera kuri 1600 badafise aho bakika umusaya ,ariko benshi muribo bakaba baciye baba baracumbikiwe kumashure matoya yo muri NYARUHONGOKA( écoles fondamentales de Nyaruhongoka)

Abo banyagihugu rero bagera kuri 1600 bakaba bacumbikiwe kuriryo shure (écoles fondamentales de Nyaruhongoka)ariko impungenge akaba ari nyishi kuko abasanzwe babaserukira batanguye guserura amakenga aho bavuga ko bashobora kuhandurira ingwara zitewe n’umwanda kuko atamazi meza basanzwe bafise ngaho ashobora kubakwira bose .

safe_image (1)muhutaMuhuta imvura yahitanye amazu menshimuhuta abanyagihugu mumaganya:boshasha.com


Leave a Reply