Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Munama ishirahamwe ry’ubumwe bwa Buraya riza gutangura kugirana na reta y’uBurundi ,uyumusi igenekerezo rya 8 kigarama 2015  kugira barabe ingene ibintu vyosubira muburyo mu gihugu c’uBurundi ,iryo shirahamwe risa niryamaze gutangaza ibintu biza gushirwa imbere kugira amahoro n’umutekano bisubire bigaruke mu Burundi.

Murivyo iryo shirahamwe rya Buraya riza gusaba abo uBurundi kwubahiriza harimwo ibintu icenda nyamukuru arivyo vyibi biri ngaha musi:

1. Kwugurura amaradiyo asubire gusamirana ukuri kwamye atankomanzi

2.  Kureka umwuga wo kumenyesha amakuru usubire kuranguka mu Burundi.

3. Ubwigenge bw’amashirahamwe yigenga y’abadakiranira ivyicaro vya politike, ukworoherezwa kwayo hamwe no kwerekana ishaka ryo kwirinda ico cose cohungabanya umutekano w’abaharanira ivy ‘agateka ka zina muntu.

4. Ikibazo kijanye n’ubutungane nyabwo mu manza zihari ubu zihagaze ku vya politike.

5. Irekurwa ry’abapfungiwe ibijanye n’imyiyerekano hamwe no gufuta imitahe y’agasakisaki irondeza abanyepolitike n’abaharanira ivy’intwaro ibereye mu Burundi.

6. Gupfundikira hamwe n’iryo shirahamwe ibijanye n’ihohoterwa rikabije ryagizwe hamwe n’ubwicanyi ndengerabutungane.

7.Ibifashijwe mwo n’ishirahamwe ry’akarere hamwe n’amakungu, Leta ya Petero NKURUNZIZA isabwa kugirana ibiganiro bidakumira na bose begwa n’ikibazo c’uburundi.

8. Ukubandanya umugambi wo kwaka ibigwanisho abanyagihugu imbere y’ivyabona vy’amakungu hatibagiwe ugutuza imigwi yose igisibije ikorera inyuma y’inzego z’umutekano.

9.Gutororokanya ivyo vyose vyotuma amahoro agaruka mu Burundi.Gushinga no gushira mu ngiro ikirangamisi kijanye no gusubiza ho intwaro ya demokarasi ibereye.

 


Categories: Muhira

Leave a Reply