Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Kuwa 21 kigarama 2015 niho Umukuru w’igihugu c’uBurundi bwana Pierre Nkurunziza  yatanguza ibikorwa vyo kubaka ikirimba c’umukuru w’igihugu mu Gasenyi imwe mu makomine asanzwe abarizwa muri Mutimbuzi , isanzwe ikukira intara ya Bujumbura.

1:Iyi nyubakwa y’ikirimba c’umukuru w’igihugu izoba ari ingabire itanzwe  n’igihugu c’uBushinwa(la République Fédérale de Chine) kandi izokongera yubakwe n’ico gihugu nyene gushika iheze.

2:Iyi nyubako idasanzwe igiye kwubakwa vyategekanijwe ko izotwara amafaranga yabashinwa angana na 150 millions(150 millions yuwans) aya akaba yababa amamiriyaridi  36mumafaranga y’amarundi(36.138.990.897 FBU)

3:Iyi nyubakwa izokubakwa mukiringo kingana n’imyaka 2 ,ndetse bikaba bitegekanijwe ko izokwinjirwa mumwaka muntango z’umwaka wa 2018.

4:Iyi nyubakwa ikazoba iri kuburebure bungana na 1.000 m²

5:Iyi Nyubakwa ntizoba ari ikirimba c’umukuru w’igihugu gusa ahubwo niyahezwa kwubakwa izoba kandi inyubakwa izoba ikoregwamwo imirimo ya misi yose n’umukuru w’igihugu ndetse n’ivyegera vyiwe 2 bikazoza birakorera muriyo nyubakwa nyene.

6:Iyi Nyubakwa kandi ikazoba   irimwo n’ikibanza kizoza kirakira inama nshikiranganji ndetse n’ikibanza kizoza kiraberamwo imisi mikuru yo kugwego rwo hejuru .

Raba musi amafoto yiyi nyubakwa uko izoba imeze

 

Ikibanza kizubakwamwo iyo nyubakwa

Ikibanza kizubakwamwo iyo nyubakwa

Umukuru w'igihugu mugikorwa co gutanguza igikorwa co kubaka iyo nyubakwa

Umukuru w’igihugu mugikorwa co gutanguza igikorwa co kubaka iyo nyubakwa

Itafari ryambere rutanguza ibikorwa vyo kubaka iyo nyubakwa ryasizweko n'umukuru w'igihugu

Itafari ryambere rutanguza ibikorwa vyo kubaka iyo nyubakwa ryasizweko n’umukuru w’igihugu

Iyi nyubakwa niyamara guhera nuko izoba imeze

Iyi nyubakwa niyamara guhera nuko izoba imeze

 

 

 


Categories: Amakuru, Muhira

Leave a Reply