Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Inyuma yaho bimwe mu bihugu vyari bisanzwe bifitanye ubucuti n’uBurundi mubijanye no gufasha uBurundi bitanguye guhagarika imfashanyo vyahora bigenera uBurundi ndetse n’ibihugu biri mw’ishirahamwe ry’ubumwe bwa Buraya bigahagarika imfashanyo vyahora bigenera uBurundi ,hakagenda hinyongerako n’ayandi mashirahamwe mpuzamakungu yagiye ahagarika imigenderanire yayo n’uBurundi na cane cane mubijanye na gisirikare ,kubw’icegera c’umukuru w’igihugu wewe asanga ivyo bihano ataco bibatwaye ahubwo uwuzohababarira cane ari umunyagihugu mutoya.

Abazwa impungenge yoba afise kubihano reta arimwo iguma ifatirwa ,icegera cambere c’umukuru w’igihugu bwana Gaston Sindimwo yamenyesheje ko mugihe ivyo bihano bifashwe uwuhababarira ari umunyagihugu mutoya .

Gaston sindimwo yasiguye agira ati”Nimba mu Burundi hari ihinguriro ry’isukari ,hakaba hari umufuko umwe w’isukari ,uwo mufuko umwe w’isukari uzoja kumukuru w’igihugu apana mubanyagihugu”

Umviriza mu majwi ngaho musi  icegera cambere c’umukuru w’igihugu bwana Gaston Sindimwo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Categories: Amakuru, Muhira

Leave a Reply