Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Murugende rwamasaha make bagize mu gisagara ca Bujumbura ,intumwa mpuzamakungu zishika 15 zari zirungitswe n’ishirahamwe mpuzamakungu rijejejwe kugarukana amahoro n’umutekano kw’isi (ONU)mu ntumbero yo gusaba abashamiranye kuja mu biganiro bibahuza bose no   kuraba intabwe  uBurundi bugezeko kuva iryane za politike zatangura ,izi ntumwa mpuzamakungu uko zose ari 15 z’ishikiye mu ntara yo hagati mu gihugu (Gitega)aho zari zigiye kubonana n’umukuru w’igihugu ,Petero Nkurunziza.

Naho izi ntumwa zari  zifise vyinshi zije gusaba umukuru w’igihugu harimwo nk’intwaro mfata k’ibanza nkuko umwe mubaje baserukira igihugu ca Amerika umupfasoni ambasaderi (ambassador) Samantha Power  yari yabimenyesheje hamwe no kugondoza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kwemera abasirikare mouzamakungu  ubumwe bwa Africa bwari bwemeye kurungika,kuruhande rwa Petero Nkurunziza aramutswa u Burundi yamiriye kure ivyo vyiyumviro vyose vyari bizanwe n’izo ntumwa ahubwo abereka ko mu Burundi atanzu iriko irasha.

Muruwo mu bonano wamaze ikiringo c’amasaha abiri Petero Nkurunziza ahanini yisunze kubintu bitanu bikurikira:

1:ingorane dufise mu Burundi zizotoregwa umuti na CVR(Commission Vérité Réconciliation) naho Intererano dukeneye mu Burundi siyabasirikare mvamakungu,uBurundi bukeneye intererano ibufasha mu vyiterambere apana abasirikare mvamakungu.

2:Intwaro iri mu Burundi yavuye mu matora ya 2015 yubahirije ibwirizwa nshingiro ry’uBurundi hamwe n’amasezerano ya Arusha.

3:Uburundi bwaramze gutangura ibiganiro ,turindiranye igishika n’ukwihangana intererano yanyu mugushigikira ivyo biganiro.

4:Ntanarimwe nzosubiza inyuma umugambi w’amahoro n’umutekano hamwe n’agateka kazina muntu mu Burundi.

5:Nizere neza ko muzobuza igihugu c’uRwanda kuguma gisotora uBurundi.

Naho Petero Nkurunziza yagerageje kwereka izo ntumwa mpuzamakungu ko mu Burundi atanzu iriko irasha ,abo bari baje baserukiye iryo shiramwe mpuzamakungu ONU bamenyesheje ko batanyuzwe neza n’insiguro za Petero Nkurunziza.

Izi ntumwa mpuzamakungu zikaba zaciye zifata indege kuruyu wa gatanu k’umugoroba izishikana mu gihugu ca Ethiopia aho zagiye kubonana n’abajejwe ubumwe bwa Africa ari nabo bari bafashe ingingo yo kurungika abasirikare ibihumbi bitanu vya MAPROBU mu Burundi naho ubutegetsi bw’ibujumbura bwavyamiriye kure.

 


Categories: Amakuru, Muhira, Politic

One Response so far.

  1. Juma Ahmadi says:

    Murakoze cane kuri izi nkuru .

Leave a Reply