Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Mu nama yahuje abepisikopi ba Ekereziya Katorika y’uBurundi kuva kwigenekerezo rya 2 gushika kw’igenekerezo rya 4 ntwarante 2016 ,kumugwa mukuru w’Intara ya Gitega , aba bepiskopi ba Ekereziya Katorika y’uBurundi bayihejeje mugushira kumugaragaro  ivyavuye muruwo mubonano bari bamazemwo imisi ibiri kugira barabire hamwe aho igihugu  kigeze kugira babandanye bagishikiriza ijambo ry’Imana barabiye kubihe igihugu kizemwo.bamazemwo imisi ibiri mu gisagara co mu Ntara ya Gitega

Aba bepiskopi ba Ekereziya y’uBurundi bagarutse cane ku ntwaro zagiye ziratwara uBurundi ,bagaruka nukungene bamwe bamwe bagiye barashika kubutegetsi gushika naho dushika kuntwaro rusangi

Aba Bepiskopi baneguye cane ingene uBurundi buriko burasubira inyuma ndetse banashikiriza namakenga bafise yingene bisa naho uBurundi busa naho buriko burasubira mu ntwaro y’umugabwe umwe aho bamwe baba bemerewe kuvuga ivyiyumviro vyobo mugihe abandi ataburenganzira baba bafise bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo.

Umviriza musi amajwi y’ijambo abepiskopi bashikirije

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Categories: Amakuru, Muhira

Leave a Reply