Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Kimwe mubinyamakuru co muri reta zunze ubumwe bwa Amerika cerekanye impungenge zohaba mugihe umwe mubashaka kwitoreza kuba umukuru w’igihugu ca Reta zunze ubumwe bwa Amerika yotorwa.

Boston Globe gisanzwe gifatwa nka kimwe mu binyamakuru bisomwa cane muri reta zunze ubumwe bwa Amerika cerekanye imoungenge zidasanzwe mugihe umwe mubafatwa nkumunyamacakubiri afatiye kurukoba yotoregwa kurongora reta zunze ubumwe za Amerika

Boston Globe catunze urutoke cane bwana  Donald Trump asanzwe ari mubaza imbere ndetse banahabwa amahigwe yo gushobora kurongora reta zunze ubumwe bwa Amerika mumatora y’umukuru w’igihugu yimirjwe muri Amerika.

 

Muri bimwe muvyashizwe n’ikinyamakuru  Boston Globe muvyoca bitangugwa gukorwa mugihe uyu mugabo Donald Trump  yoba abaye umukuru w’igihugu “nukwirukana abimukira bise bari muri Amerika ,kwirukana igiharuro kimwe kiboneka cabasnzwe badafise ubwene gihugu bwa Amerika, kwiyongera kubwicanyi.

Muriki kinyamakuru nyene havugwamwo ko amakori yahora atangwa kubidadanzwa vyinjiye muri Amerika ko yoca aduzwa aho bivugwa ko amakori y’ibicuruzwa bivuye muri Chine yoca aduzwa kubice 45% mugihe amakori y’ibidandanzwa bivuye muri Mexique yoca ashigwa kuri 35%.

Inyuma yisohogwa ryizi nyandiko ziki kimenyesha makuru bwana Donald Trump ntiyanezerejwe nagato naya majambo yanditswe muriki kimenyesha makuru ndetse akaba yaciye yerekana akababaro kiwe igihe yari iNewyork  aho yabwiye abasanzwe bamuyoboka ko ivyakozwe na Boston Globe ataco bimaze atanagaciro bifise

Donald Trump asa nuwushavuye abwira abayoboke biwe iNewyork yagize ati:”Mbega niki wokwiyumvira kubujuju bwikinyamakuru Boston Globe”Ivyo banditse ntagaciro bigira nagato ndetse nivyo banditse ntibibaho ( imaginaire)washaka n’ikinyamakuru ubwaco ntikibaho naco ubwaco ni  imaginaire.

Tubibutse ko Donald Trump arumwe mubariko baragwanira ugushaka kwitoreza kuba umukuru w’igihugu ca Reta zunze ubumwe bwa Amerika ariko akaba anegugwa nabantu benshi kubera amajambo yiwe asanzwe akunda kurangwamwo ivangura rifatiye kurukoba ndetse bensho bakaba bakunze kumwagiriza kuba umunyamacakubiri.


Categories: Muhira

Leave a Reply