Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Kuncuro yambere  kuva iryane zatangura mu Burundi ,kuva mu kwezi kwa ndamukiza 2015,imiryango y’abarundi ishika kuri 60  yitwariye reta y’uBurundi muri sentare mpuzamakungu y’iLahe (ICC:nternational Criminal Court) hamwe no mugisata kijejwe agateka kazina muntu muri ONU.

Nkuko vyatangajwe n’ikinyamakuru ,IBTimes gisanzwe candikira mu gihugu c’uBwongereza ,iyi miryango ukwari 60 yose yajanye ikirego gisa nkaho ari kimwe muri rusangi ,kuko  yagiye kurega reta y’uBurundi ubwicanyi ndegera butungane yakoreye imiryango yabo .

Iki kinyamakuru nyene cabandanije kimenyesha ko abanyamategeko batatu harimwo umurindi(ARMEL NIYONGERE) hamwe n’umufaransa( LEON LEF FORSTER)hamwe n’umubirigi(BERNARD MAINGAIN),aba akaba aribo bazoburanira iyo miryango ukwari 60 yabuze ababo guhera mu ntango z’ukwezi kwa ndamukiza 2015.

Nkuko vyashikirijwe n’umushingwamanza bwana BERNARD MAINGAIN ,yamenyesheje kw’iyi ari intabwe ikomeye cane ku miryango y’abarundi bose baburiye ababo mu ryane uBurundi bumazemwo imisi ndetse anagirako asaba sentare mpuzamakungu y’iLahe (ICC:nternational Criminal Court) hamwe n’igisata kijejwe agateka kazina muntu muri ONU kwitaho bimwe bikomeye ikirego ciyi miryango kugira abakoze ubwicanyi ndengera butungane bakubitwe intahe mu gahanga.

Iki kirego c’iyi miryango 60 kikaba camaze gushika muri Sentare Mpuza makungu ndetse aba bashikirizamanza bose bakaba bafise icizere ko sentare mpuzamakungu hamwe n’igisata kijejwe agateka kazina muntu muri ONU bakofata nka nkama iki kirego cabo kugira abakoreye  amabi abarundi kuva muri ndamukiza 2016 bashengezwe imbere y’ubutungane mpuzamakungu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Categories: Amakuru, Muhira, Politic

One Response so far.

  1. Kiki says:

    Mu ma sentare yose yo kw’isi huzuyeyo ama dossiers menshi cane ari classés sans suite!

Leave a Reply