Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Mugihe abarundi benshi bakunda kwibaza ikibazo kijanye n’ubutaka canke ibibanza bisanzwe birimwo amabuye y’agaciro , na cane cane ko benshi bakunda kwemeza ko mu Burundi dusanzwe dufise ibice vyinshi bisanzwe birimwo amabuye yagaciro imwe muri Societe yatsindiye isoko yo kwimba aya mabuye yagaciro yamenyesheje ibibanza 3 bikomakomeye  birimwo amabuye yagaciro .

Nkuko vyasizwe ahabona n’ishirahamwe Kermas limited  ,rimwe mumashirahamwe yatsindiye isoko yo kwimba amabuye y’agaciro ari kubutaka  bw’uBurundi ,iri shirahamwe risanzwe rikorera mu bihugu 11 kw’isi ryamenyesheje ko rigiye kwimba amabuye yagaciro ari mu bice bitatu mu Burundi .

Kermas limited  yamenyesheje ko mu Burundi hari ibice bitatu birimwo amabuye yagaciye atandukanye ndetse ko vuba ritegerezwa gutangura kuyimba .Ibi bibanza bitatu vyavuzwe niri shirahamwe rya Kermas investment Group ni bibanza bisanzwe biherereye mu buseruko bushira ubumanuko bw’igihugu.

Kermas limited  yamenyesheje ko mubice vya MUSONGATI,WAGA na NYABIKERE ,hasanzwe hari amabuye yagaciro atandukanye aho bamenyesheje kwayariyo kubwinshi ari amabuye ya  Nickel,Cuivre,Cobalt,na Fer

1

Ibi vyemejwe na Dr. Danko Koncar ,uwusanzwe arongoye akongera iyi societe yimba amabuye yagaciro mu bihugu vy’inshi kw’isi ndetse amemeza ko ibi bice bitatu gusa birimwo amatoni  228 y’amabuye yagaciro,Dr. Danko Koncar yabandanije amenyesha ko aya matoni yaya mabuye yagaciro ari murivyo bice bitatu vy’uBurundi afise agaciro kamafaranga menshi cane .

Dr. Danko Koncar ,umukuru wa Societe Kermas limited yahawe kwimba amabuye yagaciro mu Burundi

Dr. Danko Koncar ,umukuru wa Societe Kermas limited yahawe kwimba amabuye yagaciro mu Burundi

Mucegeranyo cakozwe niyi  Societe Kermas Limited yuyu mugabo Dr Danko Koncar,asanzwe  afatwa nkumwe mu bibitseko amahera menshi kw’isi kubera ukwimba amabuye yagaciro hamwe n’imitungo asanzwe afise mu mazu ari kumugabane w’iburaya hamwe na Amerika  ,iyi societe yasohoye icegeranyo cerekana  ko aya mabuye yagaciro ari mubice bitatu vy’uBurundi afise agaciro kamafaranga y’amanyamerika angana nama Billions 108(108$ billions )

2

Naho aya mahera ari menshi cane ,mu masezerano igihugu c’uBurundi cagiranye niyi societe Kermas Limited babicishije muri BMM (Burundi Mining Metallurgy)  ,uBurundi bwemeje amasezerano yo kuzohabwa amahera angana n’ibice 15% kw’ijana mu mahera azoba yashoboye gukurwa murayo mabuye yagaciro .

Mu kwezi kwa Mukakaro ,Dr Danko Koncar ,asanzwe akuriye iyi societe ya Kermas Limited yakuwe kuri Telephone n’ikinyamakuru ca Bloomberg Business ,Dr Danko Koncar yamenyesheje ko ,guha iki gikorwa cizotwara amahera menshi mu ntango ndetse batagerezwa kubanza kwubaka ibarabara ry’indarayi ringana na (180 km )rikazoba rizoshika kukivuko ca Tanzania kugira ubwo butare buze buratwagwa vyoroshe  ,iyi societe kandi izokwubaka  urugomero rw’umuyagankuma rwa 800 (megawatt) ruzotuma bashobora kwimba ubu butaka neza .

Dr Danko Koncar akaba yamenyesheje  ko ibi bikorwa vyo kwubaka no gutegura icukurwa ryubwo butaka bizotwara societe yiwe amafaranga aharurigwa mu majana yama millioni yama nyamerika,ari naco cafatiweko kugira  uBurundi buhabwa ibice bikeya kw’ijana mu mahera azokwugwa murubwo butare.

Kurundi ruhande umuntu asanga aya mahera atari make ,umuntu agereranije n’amafaranga ya Budget igihugu c’uBurundi gusanzwe gikoresha kumwaka.

Dufatiye kuri Budget igihugu c’uBurundi cihaye gukoresha mu mwaka wa 2016 dusanga aya mahera yova mwayo mabuye yagaciro angana na Budget y’uBurundi imyaka 22 n’igice.

Ibi bice 15%  vya 108 Billion zamanyamerika bizoba bingana na 108*15/100=16.2Billions y’amahera yamanyamerika .

Mugihe uBurundi busanzwe bukoresha Budget kumwaka y’amahera yamarundi angana na 1126,6 milliards de Fbu (2016) aya akaba angana na 1126,6/1570=0.717 billions mu mahera y’amanyamerika.

Ibi vyerekana ko mugihe aya mahera atokononwa ashobora gukora mugihe c’imyaka ingana na 22 n’igice (16.2:0.717=22.5)uBurundi atadeni bwigeze busaba mu makungu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Leave a Reply