Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Mu gihe abasanzwe barwanya ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bari bafise icizere cinshi ko ibintu bishobora kurara bidadanutse, ndetse hari n’icizere ko haca hemezwa ko abategetsi b’uBurundi bazoca bajanwa imbere y’ubutungane mpuzamakungu ,ibintu vyaje guhindukira uko abarwanya Nkurunziza batari bavyiteze ndetse basa nabakubiswe n’inkuba kuko benshi batatahuye ibibaye.

Ibi vyabereye i Malte mu nama yari yahuje ibihugu 48 biri mu nama nkuru y’agateka ka zina muntu (UN Human Rights Council resolution) muribi b’ibihugu vyose hamwe kwari  48 vyo mu mpane zine (4) z’isi  harimwo 13 vya Africa.

Mubisanzwe ihangiro ry’iyi nama mpuzamakungu ya UN Human Rights Council resolution kwari ukwemera canke uguhakana ko ubwicanyi bwakorewe mu Burundi bwotangura gukurikiranwa na Sentare mpuzamakungu ndetse n’abategetse b’uBurundi bakajanwa mu mahanga kuciribwayo imanza.

Naho umurwi wa UN Human Rights Council resolution wari witeze ko iki c’iyumviro cabo kizorengana atangorane kubera cari gishigikiwe n’ibihugu bikomeye bimwe bivuga rikijana hamwe n’ubumwe wa Buraya tutibagiye na Reta zunze ubumwe za Amerika(USA) ,ibintu siko vyaje kugenda kuko ibihugu vya Africa birongowe n’igihugu ca Tunisia ,vyisize hamwe bisubiza  inyuma ico ciyumviro ndetse bagirako basaba ko amatohoza yose yakozwe k’ubwicanyi bwabaye mu Burundi yoshikirizwa Sentare nkuru y’uBurundi.

Iki cegeranyo c’uko hemejwe ko uButugane bw’uBurundi bwo kwigenga mugukora amatohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kigisohoka, nticakiriwe neza na gato nabasanzwe barwanya ubutegetsi bwa Nkurunziza kuko batatahura na gato ingene ibhugu biri mu nama ijejwe agateka kazina muntu vyo kwanka ko abategetsi bu Burundi boja kubarizwa mu mahanga amabi bakoze.

Kuundi ruhande ,abasanzwe bayoboka Petero Nkurunziza wari umunezero udasanzwe kuribo ndetse bakaba bashimiye ibihugu vyabafashe mu mugongo mu gutuma ico cegeranyo ca UN Human Rights Council resolution kitarengana.

Willy Nyamitwe wewe yishimiye intsinzi bashitseko ndetse ashimira ibihugu vya Africa bunona vyasize hamwe

Raba musi ingene ibihugu vyose hamwe uko ari 48 vyagiye biratora ego canke oya kuriyo ngingo

Muriki cegeranyo abatoye ko uBurundi bwo kwigenga babaye 23 ,mugihe ababihakana babaye 13 ,ibatagize ico babivuzeko nabo baba 9.

Aha twobibutsa ko mu bihugu vya Africa uko vyari 13,ibihugu 11 vyose ko vyashigikiye uBurundi mugihe igihugu kimwe ca Botswana  ataco cabivuzeko ,uRwanda narwo rukaba rutiriwe ruritaba iyo nama.


Categories: Amakuru, Burundi, Politic

Leave a Reply