Bishasha.com

Dutanga Amakuru atosoye kandi yakozweko amatohoza yo mumizi

Mugihe abantu bose kw’isi babandanya bemeza ko intambara y’isi yose ya gatatu iriko iravuza ubuhuha abasirikare b’igihugu ca Russia babandanya bitegurira iyo ntambara bimwe bidasanzwe bongera berekana bimwe mubikoresho vya gisirikare  bidasanzwe bazokoresha kugira bahangane na Reta zunze ubumwe bwa Amerika basanzwe bafata nkumwansi wabo wambere.

Iki kirwanisho berekanye kuncuro yambere nikirwanisho kidasanzwe kitari bwaboneke na rimwe kw’isi kuko gikozwe kubuhinga budanzwe ndetse kizoba gikoreshwa nibimeze nk’imishwarara y’izuba kugira bize biraturira ama missile hamwe nama Drones (indege zitwara) zoba zirungitswe kubutaka bwabo.

Iki kirwanisho ca gisirikare citwa “microwave gun”kubazi icuma ca microwave barazi neza ko kijejwe gushusha ibintu ,iki kigwanisho rero kizoba gikoreshwa n’ubuhinga bwa death ray(imishwarara y’izuba idasanzwe) ,iki cuma kizoba gifise ubushobozi bwa guturitsa indege yitwara hamwe na Missile biri kuburebure bungana na 1km nukuvuga 1000m.

microwave gun

microwave gun kw’ifoto

Kubwa Igor Korotchenko umukuru w’ihinguriro ussia’s United Instrument Manufacturing Corporation (UIMC).rya gisirikare ryakoze iyi nkoho idasanzwe yamenyesheje ko iyi nkoho atahandi nahamwe kw’isi yari bwaboneke ndese ko n’igihugu c’uBurunsiya kiyigezeko inyuma yigihe kinini kiyigerageza ,Igor Korotchenko yamabandanije amenyesha  ko ari intabwe idasanzwe mugisirikare c’uBurussia kubona bashoboye gushika kuriyo ntabwe.

Iyi nkoho ishigwa hejuru y'ikimodoka kinini ikaguma icunga mssile canke indege yoza hejuru yikirere c'uBurusiya

Iyi nkoho ishigwa hejuru y’ikimodoka kinini ikaguma icunga mssile canke indege yoza hejuru yikirere c’uBurusiya

3962841a00000578-3838264-image-a-21_1476455504692

Mugihe iyi nkokoo iba iriko irakoreshwa haba hari abandi bahinga muvyagisirikare baba bariko baratunganya neza ingene ikora bifshishije ivyuma bidasanzwe vyo gutumatumanako amakuru .

3962842c00000578-3838264-image-a-22_1476455566541

Iyi nkoho ifise abahinga bayikoresha baba bari kuvyumavyo gutumatumanako amakuru

Iki kigwanisho rero cerekanwe inyuma yaho umukuru w’igihugu ca Russia abwiriye abanyagihugu biwe bo boba baritegurira intambara ya gatatu y’isi yose ndetse aca anagirako asaba abanyagihugu buburusiya bari mubihugu bitandukanye ko botahuka muri Russia.


Categories: Muhira

Leave a Reply